Uwaga na niedźwiedzie!

Coraz więcej niedźwiedzi w Bieszczadach – a do tego coraz chętniej podchodzą do miejskich i wiejskich zabudowań. Stąd na stronie gminy Ustrzyk Dolnych pojawił się komunikat:

W związku z przypadkami pojawiania się niedźwiedzi w osadach ludzkich w poszukiwaniu pożywienia i związanym z tymi zdarzeniami realnym zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia na terenach prywatnych wszelkich koszy na nieczystości i odpadki przed penetracją przez niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt umyślnego dokarmiania niedźwiedzi z zamysłem ich przywabienia w celu obserwacji lub zrobienia zdjęcia. Nie tylko jest to bardzo niebezpieczne działanie, ale również skrajnie nieodpowiedzialne ze względu na przyzwyczajanie niedźwiedzi do ludzi i łatwego dostępu do pokarmu w ich sąsiedztwie.

Z powodu coraz częstszych problemów z niedźwiedziem brunatnym należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jest to drapieżnik, który w sytuacji zaskoczenia może się okazać bardzo niebezpieczny. W związku z tym ważne jest aby osoby przebywające w miejscach gdzie może występować ten gatunek, miały odpowiednią wiedzę w zakresie zachowania się w sytuacji kontaktu z tym drapieżnikiem.

Informacje o tym jak należy się zachować w terenie gdzie mogą występować niedźwiedzie oraz wskazówki jak należy się zachować kiedy już dojdzie do spotkania z niedźwiedziem, znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: http://rzeszow.rdos.gov.pl/uwaga-na-niedzwiedzie.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl